STAK

Årsmöte 2022-03-17–18

Årsmöte med försenat 20-årsjubileum har hållits i Tranås på Badhotellet. Mötet var mycket välbesökt med ett 50-tal deltagare. bland dessa var en del inbjudna som var med från starten av STAK.