STAK

Kvalitet

För att säkerställa kvalitén på de takstolar som produceras kräver vi att alla medlemmar i STAK
ska arbeta utifrån ett av följande kvalitetssystem:
CE-märkning enligt EN 14250

För hustillverkare och virkesleverantörer finns:
CE-märkt virke EN 14081

CE-MÄRKNING
CE-märkning är en del av EUs produktlagstiftning. För byggprodukter finns särskilda krav,
Construction Product Regulation (CPR). Tillverkaren intygar att säkerhetskrav uppfylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse, samt att sätta CE-märket på produkten. Den kan då marknadsföras på den gemensamma marknaden.