STAK

Startsida

Välkommen till STAK

STAK – Svenska takstolsföreningen är en sammanslutning av svenska takstolsproducenter som arbetar mot ett gemensamt mål.

Vi ska bli bäst i världen på takstolar! Sverige har en lång tradition av att bygga i trä, vi vill värna om denna metod och sprida den till övriga världen.

Trä är ett beprövat byggmaterial som har många fördelar; billigt, ständig tillgång, lättarbetat och tåligt. Ur miljösynpunkt är rent trä det bästa alternativet.

STAK, Svenska Takstolsföreningen är en branschorganisation för trätakstolstillverkare i Sverige.

Föreningen har 34 medlemsföretag med totalt 45 tillverkningsställen runt om i Sverige, från Trelleborg i söder till Kalix i norr. De anslutna företagen tillverkar ca 85% av den totala mängden trätakstolar i Sverige.

Föreningen har även 10 associerade medlemsföretag som är stora leverantörer till branschen.
STAK verkar för att upprätthålla, samt höja kompetensen inom branschen och därför genomförs olika kurser under året:

  • Konstruktörskurs, med efterföljande provskrivning för att bli ”Godkänd konstruktör”.
  • Vidare genomförs en uppföljningskurs för instruktörer, då nyheter i standarder etc behandlas.
  • Dessutom genomförs en operatörskurs, som hanterar det praktiska arbetet och kraven kring trätakstolstillverkning
  • Takstabiliseringskurs, planeras under 2024.

Vidare har en takstolshandbok framtagits tillsammans med Svenskt Trä.
Dessutom har STAK arbetat fram 2 st EPD, en för spikplåtsförbundna träkonstruktioner och en för färdigkapat virke.

STAK bildades år 2000

Vi vill att användningen av våra produkter säkerställs i Sverige och vi vill arbeta för export av takstolar, framför allt inom Norden men också till övriga Europa och världen! STAK bildades 2000 och har sedan dess arbetat med branschfrågor som kvalitetssystem, myndighetsnormer, teknikfrågor, utbildningar, studieresor etc. STAK har ett nära samarbete tillverkare, leverantörer och andra organ inom branschen