STAK

Styrelsen

Efter 2023 års stämma

Ordförande
Stefan Nilsson PreFast Sverige AB

Ordinariel ledamöter
Mats Lindblom, Derome Träteknik AB
Niklas Bjärholm, NP Nilssons Trävaru AB
Jörgen Lindroos, Perssons Träteknik AB
Johny Abrahamsson, Timmele Takstolsfabrik AB

Suppleanter
Frank Beno, Derome Träteknik AB
Rickard Arvidsson, Arvidssons Takstolar AB

Valberedning
Fernando Gutierrez (sammankallande), Varberg Timber AB
Christine Granberg, Åtvidabergs Huskomponenter8 AB
Jörgen Ekelund, Munktorps Träförädling AB

Revisorer
Johan Björklund, Derome Träteknik AB
Lisen Feldin, Åbytorp Såg & Hyvleri AB

Revisorsuppleanter
Niclas Eriksson, Varberg Timber AB
Sebastian Hammar, Nordiska Byggträ AB