STAK

Teknikgruppen

TeknikGruppen är en sammansättning av olika aktörer från byggbranschen, såväl medlemmar som associerade medlemmar. TeknikGruppen arbetar med övergripande tekniska frågor men behandlar även detaljfrågor. Följande punkter kan stå på agendan:

Utbildning Kontroll Myndigheter
Kravställningar
Utbildningsbehov
Utbildare
Övervakning regelverk
Myndighetskontroll kvalitet
Tillsyn tillverkare
Kontakt med myndighetsorgan
Remissyttranden
Standarder/Normer
Produktion Konstruktion
Tekniska hjälpmedel
Produktionsteknik
Konstruktionsfrågor
Snözoner
Programvaror för konstruktion

TEKNIKGRUPPENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande:
Johan Björklund
Derome Träteknik AB
Bjurumsvägen 14
430 20 VEDDIGE
010-66 64 64
johan.bjorklund@derome.se

Ledamöter:
Erik Karlsson – erik.karlsson@derome.se
Jenny Sander – jenny.sander@myresjohus.se
Niklas Bjärholm – niklas.bjarholm@npn.se
Patrice Godonou – patrice.godonou@svenskttra.se
Noah Stoltz – nstoltz@controlunion.com
Robert Jarnell – robert.jarnell@ri.se
Tomas Holmlund – tomas.holmlund@mii.com
Åke Andersson – ake.andersson@bjerking.se

Bo Hultgren – bo@byggkonsult.biz
Sven-Agne Nilsson – svenagne.nilsson@takstol.se